#CodeRood: geen kerkdienst vanuit de Ichthuskerk

In verband met de huidige weersomstandingheden gaat de kerkdienst vanuit de Ichthuskerk vandaag NIET door.

We wensen u een goede en veilige zondag.