Blijvend verbonden – het gemis én het extra

In zulke heftige tijden als deze realiseer je je vaak ineens de waarde van dingen die vroeger zo vanzelfsprekend waren. In onze kerken: bij elkaar komen en dan vertrouwde woorden, liederen, gebaren delen. De handdruk tussen dominee en ouderling. Elkaar de hand geven voor de vredegroet, soms bij de zegen en na afloop van de dienst. Daarna even bijpraten tijdens de koffie. Zo vanzelfsprekend en nu zo afwezig.

Maar wat in alle bijzondere omstandigheden blijft is onze verbondenheid. Als gemeente met elkaar, in wat we delen met God. En daar blijven we vorm aan geven, ook in de liturgisch meest intense tijd van het jaar: de 40-dagentijd, de stille week, Pasen en de feesttijd tot en met Pinksteren.

De omstandigheden dagen ons uit daar andere vormen aan te geven. Met zo min mogelijk risico, in overeenstemming met de helaas noodzakelijke maatregelen van de overheid die daar op dit moment bij horen. Een “eigen” crisisteam samengesteld uit diverse vertegenwoordigers van onze kerkelijke organisatie, stemt de meer praktische gevolgen hiervan af en stelt keuzes voor hoe daaraan invulling te geven voor ons kerk-zijn.

De komende weken vullen we de liturgie en de onderlinge verbondenheid in door diensten via de kerkomroep uit te zenden. Ze worden in de Ichthuskerk op de gebruikelijke tijden opgenomen met een minimaal aantal medewerkers, om het risico zo beperkt mogelijk te houden.

In de diensten zal indien mogelijk een tolk gebarentaal aanwezig zijn.

De diensten zijn op dit moment voor slechts een beperkt aantal mensen ook op ‘kerktijd’ te bekijken. Die beperking heeft eenvoudig te maken met de overweldigende drukte in heel ons land om rond dat tijdstip kerkdiensten te willen meevieren via de dienst Kerkomroep. Alleen beluisteren (zonder beeld) lukt vaak nog wel.

Onze diensten blijven echter ook na afloop beschikbaar, en zijn later, na ongeveer 12.00 uur, te bekijken.

U, je kunt dus overwegen met elkaar af te spreken op een ander tijdstip te kijken, om zo de verbondenheid gestalte te geven. Op die manier kun je dan toch de gezamenlijkheid van de gemeente ervaren.

Kerkomroep is te vinden op https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21273
De ZWO-Nieuwsbrief en de Zondagsbrief met o.a. Lezingen en liederen staat op https://www.pwzn.nl/kerkdiensten/zondagsbrieven-en-kerkbladen/

Ook vragen we gemeenteleden een bijdrage te leveren. Mocht u, mocht je ideeën hebben of intenties voor de voorbede: laat het de predikanten even weten, dan kunnen zij dit zo veel mogelijk meenemen.

We streven ernaar dat de vespers dit jaar ook via de kerkomroep te zien zijn:
maandag 6 april, dinsdag 7 april en woensdag 8 april. Ze beginnen om 19.30 uur.

Over de andere vieringen in de stille week zullen we uitgebreid schrijven in de zondagsbrief van 5 april a.s.

Zo vieren betekent zowel een gemis als iets extra’s. Het vraagt creativiteit, meezoeken, meedenken wat goed is. Suggesties zijn welkom bij de predikanten berichten@nicodelange.nl en algeus@ziggo.nl, of bij het beamerteam beamerteam@pwzn.nl

Mocht u, mocht je behoefte hebben aan even doorpraten, de predikanten zijn telefonisch het best bereikbaar tussen 8.30 en 9.30 uur en van 15.00 – 16.00 uur op hun werkdagen.

Ds. Nico de Lange: 3.60.31.01 en ds. Rein Algera: 3.42.62.61.