Arms open

The Script draagt een indringende boodschap uit. I will be standing here / I will be by your side. Onder andere aan dit lied ontleent Sharon van Veen inspiratie in haar leven. Ook als zij als jong volwassene jeugdouderling wil worden en de stem van de toekomst gehoor wil geven.

Zondag 8 september zal zij in haar ambt als ouderling worden bevestigd. Middenin de christelijke gemeente, in een viering waarin jong en oud stem krijgt.

Goed om van Sharon te weten en haar te volgen: op Instagram onder sharonforyoung

Goed om erbij te zijn, zondag 8 september – 10.00 uur in de Ichthuskerk aan de Parkdreef 258 in Zoetermeer.