Armoede – in Zoetermeer?!?

Een thema dat volop in de aandacht staat. “Het gaat goed met Nederland” horen we vaak. Maar een aanzienlijk deel van de bevolking deelt daar niet in mee en blijft achter. Op zaterdag 12 oktober bent u vanaf 13:30 welkom in de Ichthuskerk voor een themamiddag rond dit onderwerp. We organiseren deze middag samen met SchuldHulpMaatje, de Voedselbank, Stichting Piezo en Halte 2717. Volg workshops en leer hoe we mensen kunnen bijstaan die het nodig hebben.

Een op de vijf gezinnen zit in de geldproblemen. Ook in Zoetermeer! Er is veel te veel flexwerk en te weinig baanzekerheid, het leenstelsel voor studenten zadelt jonge mensen met grote schulden op, voor starters zijn woningen onbetaalbaar en huurwoningen niet te krijgen, de prijzen en de belastingen stijgen wel, maar de lonen nauwelijks, de uitkeringen vrijwel niet en de pensioenen blijven achter.

Tijdens de Diaconaal-pastorale middag is onze blik vooral diaconaal. Dat houdt in: dicht bij de mensen zelf, waarmee kunnen zij op weg geholpen worden?

Vier organisaties vertellen wat zij doen, hoe zij dat doen en hoe mensen de steun ervaren. Vertegenwoordigers van SchuldHulpMaatje, de Voedselbank, Stichting Piezo en Halte 2717 vertellen over hun werk en gaan met de aanwezigen in gesprek.

 

Aanmelden kan per e-mail bij peterbalk@hotmail.com