Afscheid van Jacques van Oosterom als organist van de Ichthuskerk

“BESTE MENSEN, wat een bloemenweelde. Hier waren we echt stil van. Iedereen ontzettend bedankt Op deze manier heeft de gemeente laten zien, hoe zij er voor haar leden kan zijn met een mooie en originele bloemenactie. De kamer is één grote bloemenzee. NOGMAALS………………HEEL HARTELIJK BEDANKT”. Jo en Jacques”

Tijdens de kerkdienst op 20 oktober sprak Jaap Sneep onderstaande afscheidswoorden uit.

Op onze facebookpagina een uitgebreid fotoverslag.

 

Afscheid van Jacques van Oosterom als organist van de Ichthuskerk op zondag 20 oktober 2019

Bij het welkom is het al genoemd: we schenken vanmorgen aandacht aan het afscheid van Jacques van Oosterom als organist/pianist van onze wijkgemeente. Daarbij betrekken we uiteraard ook Jo.

Het begeleiden van de wijkgemeente op het orgel tijdens de eredienst was je lust en je leven. Aan het “Prijs de Heer met blijde galmen” heb jij voluit invulling gegeven.

Ook buiten de kerkzaal hebben veel mensen jou mogen beluisteren. Je begeleidde ook de zang-bijeenkomsten in diverse woon- en zorgcentra in en buiten Zoetermeer. En wat te denken van de zangmiddagen vanuit Open Ichthus. Waar speelde je niet. Als je niet hier op de orgelbank zat en ook niet naast Jo in de kerkzaal, zei Jo: “Hij is weer ergens aan het spelen”! “Het is eigenlijk veel te veel, zeker gezien zijn leeftijd, maar houd hem ’s tegen”.

Vanaf de start van de paas- en de kerstmiddagen voor de oudere gemeenteleden in de Olijftak en later in de Ichthuskerk, begeleidde je ons op orgel en piano. Samen met Henk Harteveld, ons vaste duo. Het zal vreemd zijn zonder jou op de orgelbank bij de Kerstmiddag op 17 december!

Jacques, je bent een geboren en getogen Zoetermeerder. Ik ook, maar dan van latere datum. Naar mijn herinnering ken ik jou al vanaf mijn jeugd als één van de organisten van de Gereformeerde Kerk aan de Stationsstraat, de latere Pelgrimskerk. Niet dat ik je toen al zag spelen. Wel nee, dat was onmogelijk. Ik behoorde tot de Hervormde Oude Kerk aan de Dorpsstraat! Dan kwam je niet in de Gereformeerde Kerk, zo simpel was dat.

 

Bij de uitreiking van het Chapeau-beeldje onlangs door burgemeester Aptroot en wethouder Margreet van Driel, zeer verdiend overigens, memoreerde men jouw langdurige ondernemerschap als eigenaar van een schoenenwinkel in de Dorpsstraat.

 

Maar denk niet dat mijn ouders en ik bij jou in de winkel schoenen kochten of lieten repareren. Nee, we liepen jouw winkel voorbij richting de hervormde schoenmaker De Bruin! Ons maatschappelijk leven liep langs de scheidslijnen van de Gereformeerde, de Hervormde en de RK-kerk. Dat kun je je nu niet meer voorstellen! Ja zeker, het is goed gekomen: ik kreeg verkering met een gereformeerd meisje, later mijn vrouw. Ook ik ben toen op “gereformeerde” schoenen verder door het leven gegaan.

Beste Jacques, en nu sta ik hier om namens de wijkgemeente vooral jou te bedanken voor je tomeloze inzet voor de kerk als organist. Eerst in de Pelgrimskerk, de kerk van je jeugd, later in het ONC en in de Ichthuskerk. Een kerk waarvan je bent gaan houden, is mij verteld.

Het orgel bespelen: je deed het met hart en ziel. Ontelbare erediensten heb je begeleid. Wij herinneren ons jouw muzikale intermezzo’s, prachtig vertolkend het thema van de verkondiging.

Als wijkgemeente willen wij jou – maar ook zeker Jo, die jou vele tientallen jaren “afstond” aan de orgel-bank – hiervoor van harte dankzeggen. En dat doen wij met deze prachtige bloemen, samengesteld dankzij de persoonlijke inbreng van de gemeenteleden. Aan (vrijwel) elke bloem hangt een kaartje met daarop een woord van dank, een tekst ter bemoediging of andere uitingen van waardering. Na de dienst zullen Aafke Halma (namens de wijkgemeente), Aad Baak (namens de kring van organisten) en ik (namens de wijkkerkenraad) deze bloemen bij Jo en jou komen brengen.

Ter afsluiting wil ik jullie, Jacques en Jo, als bemoediging in deze fase van jullie leven en die van jullie kinderen meegeven de woorden die vaak klinken in deze kerkzaal: Ga met God en Hij zal met jullie zijn!

Jaap Sneep,

Ouderling van dienst en voorzitter van de Kerkenraad
van de Protestantse Wijkgemeente Zoetermeer-Noord