Advies en nieuwe Gebruiksplan naar aanleiding persconferentie 12 november

In navolging van de Protestantse Kerk neemt de PWZN het advies over dat het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken op woensdag 17 november 2021 heeft gegeven.

Advies CIO bekijken

Belangrijkste conclusies:

  • Houd de wettelijk verplichte anderhalve meter afstand aan
  • Werk met vaste placering en overweeg te werken met reservering
  • Draag mondkapje tijdens verplaatsing
  • Beperk de groepsgrootte van kerkelijke bijeenkomsten die thuis plaatsvinden tot maximaal 4 personen

Zingen tijdens eredienst

Het CIO adviseert om het aantal samen te zingen liederen tijdens de kerkdienst te beperken en en op een ingetogen wijze te zingen.

Scriba René de Reuver: “Deze tijd vraagt om heilzaam samenleven”

In de rubriek ‘Protestants Perspectief’ gaat scriba René de Reuver in op de huidige polariserende toon in de samenleving en het debat over de mogelijke 2G-maatregel.

“Geïnspireerd door het evangelie van Jezus Christus, pleiten wij als kerk voor zorgzaamheid, voor onszelf en voor elkaar. Laten we elkaar dragen, in onderlinge verbondenheid zonder iemand uit te sluiten. Verdraagzaamheid en respect zijn geen softe woorden, maar vormen een grote uitdaging. Het roept ons op om het met elkaar uit te houden, om elkaars lasten en lastigheden te dragen. Paulus voegt hieraan toe dat we zo de wet van Christus vervullen (Galaten 6:2). Dit vraagt om een genadige houding”

Lees hier de volledige tekst

2021-11-15 Gebruiksplan Covid-19 Ichthuskerk van 15 november 2021 (versie 17.0)