Ademruimte, Gebruiksplan COVID-19 herzien per 15 juli 2020

Er komt weer ruimte om te gaan zingen in de kerk! Ook kunnen we langzaam wat groeien in het aantal kerkgangers. En daar zijn we erg blij mee. Als wijkkerkenraad hebben wij daartoe op 14 juli kunnen besluiten op grond van de resultaten van gedegen onderzoek door onze gebouwbeheerders en kerkrentmeesters.

Vanaf 19 juli zullen we samenzang en solozang met elkaar afwisselen. En we gaan vanaf die zondag uit van 50 kerkgangers, exclusief de medewerkenden. Daarmee zoeken we niet meteen de uiterste grens op van wat nog veilig kan.

Bij binnenkomst vragen we elke kerkganger naar diens gezondheid met de door het RIVM vastgestelde vragen. Het antwoord dat we op die vragen geven is onze persoonlijke bijdrage aan een veilige viering. En met zijn allen blijven we de 1,5 meter afstand trouw – hoezeer dat ook vaak indruist tegen onze behoeften en impulsen.

Het aantal medewerkenden zal de komende weken wat toenemen. Er zal vanaf 19 juli weer kindernevendienstleiding zijn die het kindermoment vormgeeft en eventueel met kinderen naar de nevenruimte gaat. De tienerdienst gaat ook door, maar blijft in ieder geval nog tot eind augustus digitaal. We verwachten op korte termijn ook weer te kunnen starten met de kinderoppas.

Op dit moment wordt ook nagedacht over een goede en veilige vorm om het koffiedrinken na de dienst mogelijk te maken – houd de zondagsbrief in de gaten voor nadere informatie.

Deze ontwikkelingen en andere zaken die het kerkzijn in coronatijd met zich brengen, staan in het eveneens op 14 juli vastgestelde herziene gebruiksplan COVID-19 voor onze Ichthuskerk (versie 2.0.). Het plan staat op onze website (www.pwzn.nl) en is ook in de kerk in te zien.

Nog even over de ademruimte waarmee we begonnen: we zullen wat meer luchten in de kerkzaal – dus soms kan het wat frisser zijn dan je zou verwachten in de zomer. Maar daar kunnen we eenvoudig ons op kleden. Tot ziens in de kerk!

2020-07-18 Gebruiksplan COVID-19 voor kerkdiensten en andere (kerkelijke) bijeenkomsten in de Ichthuskerk van 15 juli 2020, versie 2.0.

Aanmelding voor Zondagmorgen

Aanmelding van tevoren is volgens de richtlijnen noodzakelijk. Daarvoor dient het digitaal formulier op de website van onze wijkgemeente (www.pwzn.nl). Dat kan tot uiterlijk vrijdag 18.00 uur. U/jij krijgt uiterlijk vrijdag bericht via e-mail of u/jij de dienst kunt bijwonen. Als digitaal aanmelden niet mogelijk is of bij vragen: bel dan 0638903150 (Marja Frericks).