Aanmelden Emeritaat ds. Rein Algera

Rein Algera gaat met emeritaat. Dat omlijsten we met speciale activiteiten op zaterdag 2 en zondag 3 juli. Vanaf nu kunt u zich aanmelden Het programma ziet er in hoofdlijnen als volgt uit:

Zaterdag 2 juli: 10.00 – 12.30 uur Symposium: de kerk in beeld – beeld in de kerk
15.30 – 21.00 uur Informeel programma met eten
Zondag 3 juli: 10.00 uur Afscheidsdienst Iedereen is bij alle onderdelen hartelijk welkom.

Aanmelden is mogelijk via dit formulier:

Uiteraard bieden we Rein het een en ander aan. Daarbij hebben we uw en jullie inbreng nodig. Daarom graag uw en jullie aandacht voor het volgende.
a) In de Ichthus-app, via de speciale groep “Afscheid/Emeritaat Rein”, kunt u/kan jij informatie vinden over de mogelijkheid om een meer persoonlijke bijdrage aan Rein mee te geven.
b) Voor een beeldoverzicht van de 17 jaar die Rein predikant is geweest in Zoetermeer, zijn we op zoek naar oude en meer recente foto’s. We hebben al een groot aantal foto’s gekregen maar er kunnen er nog meer bij. Als u/jij die heeft, zouden we die graag ontvangen via afscheidrein@pwzn.nl.
c) Tot slot willen we Rein ook een mooi afscheidscadeau aanbieden. Als u/jij daaraan een bijdrage wilt leveren, kan dat door uw/jouw bijdrage over te maken naar het bankrekeningnummer van de wijkkas: NL31 INGB 0009 4315 48 ten name van Protestantse Wijkgemeente Zoetermeer-Noord onder vermelding van “Afscheid Rein Algera”. Omdat Reins hart uitgaat naar mensen in de knel, willen we 10% van de ontvangen financiële bijdragen besteden aan een door Rein te bepalen goed doel. In verband met de voorbereidingen zou het fijn zijn als uw en jouw inbreng,

in ieder geval voor punt a, uiterlijk maandag 6 juni, is ontvangen. Aanmelden om mee te denken over de organisatie van de maaltijd kan nog steeds; graag via afscheidrein@pwzn.nl). In onze kerk-app, via de speciale groep “Afscheid/Emeritaat Rein” staat nog meer. Voor vragen kunt u/kan jij ons uiteraard altijd benaderen.

Met vriendelijke groet,

Annelies Bouwhuis, Arianne Lodder, Jaap Sneep en Han Wijnberger