Week van Gebed voor de eenheid

Op zondag 19 januari a.s. gaat de interkerkelijke, internationale week voor de eenheid van start. Ook in de Ichthuskerk bent u van harte welkom om mee te bidden.

Christenen op Malta hebben de aanzet gegeven met het thema: zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons (Handelingen 28: 2). Op diverse locaties wordt er van zondag tot en met vrijdag van 7 tot 8 uur ’s avonds gebeden. U wordt van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen.

Op vrijdag 24 januari is dat in de kerkzaal van de Ichthuskerk.

We bidden samen met mensen uit andere kerken voor belangrijke onderwerpen wereldwijd en in onze stad waaronder de eenheid tussen gelovigen over kerkmuren heen, voor jongeren en gezinnen, voor Israël en initiatieven als Schuldhulpmaatje.

Het rooster is als volgt:

Zondag 19 januari      : Parousia, Wattstraat 64

Maandag 20 januari   : Chinese kerk, Antigoneschouw 33 (vroeger de Olijftak)

Dinsdag 21 januari     : Rafaelgemeente Joël, Straspad 1 (Clausschool)

Woensdag 22 januari : Oosterkerk, Oosterheemplein 320

Donderdag 23 januari : Parousia

Vrijdag 24 januari      : Ichthuskerk, Parkdreef 258