28 juni: Gebedsdag voor de wereld – Intenties door leden van de PWZN

Corona heeft wereldwijd grote impact, niet alleen wat betreft gezondheid maar ook wat betreft de economie. De dreiging van een grootschalige hongersnood als gevolg van de coronacrisis is zeer reëel. In sommige landen hebben mensen nu al te weinig eten. Zij kunnen door de lockdowns geen geld verdienen, en geen inkomen betekent geen eten. Daarbij is de toegang tot medische zorg, schoon drinkwater en hulpgoederen voor deze mensen heel beperkt of zelfs afwezig. Daarom roepen – op initiatief van het Christelijk Noodhulpcluster – tientallen organisaties en kerken op om zondag 28 juni te bidden voor de situatie in de wereld, en gezamenlijk Psalm 67 te lezen.

Psalm 67

Psalm 67 is een gezamenlijk gebed om Gods zegen voor de wereld. God wordt in deze psalm aanbeden als heerser over de hele aarde en alle volken. De hele wereld is afhankelijk van zijn genade en zegen. De woorden van de psalm vormen een krachtig, gezamenlijk gebed voor medemensen overal ter wereld.

Collecte Werelddiaconaat: Help een stille coronaramp voorkomen

Kerken staan op zodat mensen niet omkomen. Uw bijdrage kan het volgende betekenen. Voor 11 euro krijgen ouderen in Moldavië een maand medicijnen en medische hulpmiddelen. Voor 20 euro wordt een familie in Indonesië een maand met voedsel ondersteund. Voor 25 euro kan een gezin in Colombia met medicijnen worden geholpen. Met 30 euro kan een jongere met HIV in Rwanda een maand eten. Voor 38 euro krijgen ouderen in Palestina een hygiënepakket. Van harte aanbevolen.

In de Ichthuskerk wordt zondagochtend voor dit doel gecollecteerd, maar u kunt uw bijdrage ook overmaken op rekeningnr. NL16 RABO 0373712928 t.n.v. diaconie Protestantse Gemeente Zoetermeer-Noord o.v.v. “Werelddiaconaat”