25 maart: De dood van Mozes

Boven op de berg staat Mozes, profeet en gezant van God. Zijn ogen zijn onafgewend op het   beloofde land gericht. ‘U doet Heer, wat u hebt gezegd. Nooit hebt u nog uw woord gebroken. Getuchtigd door uw toorn en in de hoek   gezet, word ik verlost, gered door uw genade.   Trouwe Heer, uw trouweloze knecht weet het […]

» Lees meer

24 maart: Oprechte vriendschap

De akker kent zijn eigen wetten – de zware grond van zorg en vrees – het is hem vreemd ons aan te zetten tot vriendschap en genegenheid. De akker kan slechts volheid geven als hij bewerkt wordt met ontzag: de vrucht waarvan wij kunnen leven versterkt ons lichaam, dag aan dag. Maar vriendschap laat zich zo niet dwingen ze bloeit […]

» Lees meer

21 maart – De vriend

Niet op de zware bodem waar bloed, afkomst en eed oppermachtig en heilig zijn, waar de aarde zelf optreedt tegen misdaad en waanzin en waakt over oeroude wetten, ze met het zwaard handhaaft, nee, mensen worden elkaars vrienden uit onbelemmerde vreugde, grenzeloze begeerte van de geest, die geen eed of wet nodig heeft. Naast het vruchtbare korenveld, vol zorg en […]

» Lees meer
1 2 3 4 5 13