Gemeenteavond 28 oktober: graag uiterlijk dinsdag aanmelden bij scriba

Gevraagd: uw en jullie mening over toekomstige samenstelling van het pastoresteam. Al geruime tijd denken wij als gemeente na over de toekomstige samenstelling van ons pastoresteam. Immers, er is een predikantsvacature en begin juli volgend jaar ontstaat er een vacature door het emeritaat van ds. Rein Algera. We maken daarvoor een denkbeeldige reis “Onderweg met de Ichthuskerk” onder aanvoering van Wout […]

» Lees meer

Met zorg omzien naar elkaar: het coronatoegangsbewijs en de 1,5 meter afstand

De eerste 5 woorden van de koptekst klinken ons niet vreemd in de oren. Zij zijn wezenlijk voor de manier waarop wij in onze wijkgemeente invulling geven aan ons kerkzijn, ook in de coronatijd. Onze betrokkenheid op elkaar en de wijze van met elkaar omgaan zijn daarop geïnspireerd. Omdat een wettelijke grondslag voor het inzetten van het coronatoegangsbewijs in kerken […]

» Lees meer
1 2 3 4 26