Meditatieve vieringen najaar 2020

Samen luisteren in de stilte

 In de najaarsvieringen willen we oefenen met een meditatieve manier van Bijbellezen: Bijbellezen met het hart. Daarbij zoeken we niet naar kennis van de Bijbel of naar “de juiste uitleg”, we zoeken naar wat de tekst ons persoonlijk wil zeggen. De tekst spreekt tot mij, in het hier en nu, in mijn leven, in mijn hart. In de stilte overwegen we ieder voor onszelf wat een tekst voor ons betekent.

Deze serie vieringen is geïnspireerd door het  boek  “Samen luisteren in de stilte” van Jos Douma, Anselm Grün e.a.. In dit boek geven een groot aantal auteurs een voorbeeld van de oude traditie van de Lectio Divina, van Bijbellezen met je hart. We hebben deze oude traditie enigszins aangepast zodat deze in de meditatieve viering goed tot zijn recht komt.

De vieringen zijn naar het model van Taizé met zingen en bidden, teksten en stilte. De vieringen duren ongeveer een half uur. Uiteraard zijn de coronaregels van toepassing, zoals 1½ m afstand houden, niet komen als je ziek bent e.d., maar je hoeft je niet van te voren aan te melden. Iedereen is van harte welkom bij deze vieringen in de Ichthuskerk om 19.30 uur op zondagavond.

Meditatieve vieringen vinden het hele jaar door plaats, steeds in series van ongeveer 10 vieringen: een serie in de winter/voorjaar periode, de zomervieringen in de maanden juli en augustus en een serie in het najaar.

Informatie: werkgroep Refect: Roeland van der Kruk (tel. 3522081), Joke den Hertog en Henk van der Brug

 

Meditatieve vieringen najaar2020

Van 4 oktober t/m 29 november

Zondagavond 19.30 in de Ichthuskerk

E: rvanderkrukztm@ziggo.nl