Diensten zorginstellingen

Datum
Tijd
Kerkgebouw
Bijzonderheden
Voorganger
Ouderling
Diaken
Collecte
Collectanten
Organist
Koster
Lector
Kindernevendienst
Tienerdienst
Oppas
Beamer
Koffiedienst
Welkom
DatumTijdKerkgebouwBijzonderhedenVoorgangerOuderlingDiaken
11-novXLL ZKH
11-novXM/V
18-nov10.30 uurLL ZKHMw. P. Vossegat-de BruinPiet RamTonny Heerkens
18-nov10.30 uurVivaldiDs. J.R. KubackiWim de RooijThea Streef
25-novXLL ZKH
25-novXM/V
2-dec10.30 uurLL ZKHDs. M. GilhuisPiet RamBep Mons
2-decXM/V
9-decXLL ZKH
9-decXM/V
16-dec10.30 uurLL ZKHMw. P. Vossegat-de BruinRuud JongeriusTonny Heerkens
16-dec10.30 uurVivaldiMarianne Hermans
23-decXLL ZKH
23-decXM/V
25-dec10.30 uurLL ZKH1e KerstdagMw. L. Hendriks-Vaessen Ds. M. GilhuisPiet Ram Ruud JongeriusTonny Heerkens Bep Mons
25-decXM/V
30-dec10.30 uurLL ZKHMw. W. van HengelRuud JongeriusBep Mons
30-decXM/V

Diensten in ‘t Lange Land Ziekenhuis
Iedere zondag worden er in ‘t Lange Land Ziekenhuis oecumenische vieringen gehouden. Een groep vrijwilligers nodigt de patiënten op zaterdag uit en brengt hen op zondag naar de kerkzaal en na afloop van de dienst weer terug naar de afdeling. Ambtsdragers uit onder andere onze wijkgemeente werken bij toerbeurt mee aan de diensten, die wisselend worden geleid door de ziekenhuispastores (ds. Marijn Gilhuis en pastor Lisette Hendriks) en de protestantse en rooms-katholieke pastores uit de Zoetermeerse kerken, aanvang 10.30.
Info: Piet Ram, 3617054

Diensten in ‘t Seghe Waert
In het woon- en zorgcentrum ‘t Seghe Waert wordt er op de eerste zondag van de maand een oecumenische viering gehouden. Aanvang 10.00 uur. Vanuit onze wijkgemeente zijn een ouderling en een diaken aanwezig. Vrijwilligers brengen de (tijdelijke) bewoners naar de kerkzaal en na afloop van de dienst weer terug naar hun kamer.
Info: Tineke van Elburg, 3311783.

Diensten in verpleeghuis Monteverdi en woon- en revalidatiecentrum Vivaldi
Eénmaal per maand is er een dienst in Monteverdi en éénmaal per maand in Vivaldi. Ook hier zorgen vrijwilligers voor het ophalen van bewoners naar de dienst in de kerkzaal en het terugbrengen naar de afdeling. In de diensten gaan bij toerbeurt voor de geestelijk verzorger van Monteverdi/Vivaldi en de predikanten van onze wijkgemeenten en de overige wijken van Zoetermeer. Zij worden bijgestaan door de ‘bovenwijkse’ ouderlingen en diakenen.
Info: Jaap Sneep, 311116.

Vieringen in Buytenhage
Meestal op de eerste dinsdag van de maand is er een protestantse viering in het woon- en zorgcentrum Buytenhage.
Info: ds. Rein Algera, 3426261.

Avondmaalsvieringen in het Fregat
Vier maal per jaar zijn er vieringen met de Maaltijd van de Heer in het Fregat, steeds bij één van de bewoners thuis.
Info: ds. Rein Algera 3426261 en bij Geeske Kievit, 3604349.