Diensten zorginstellingen

Diensten in ‘t Lange Land Ziekenhuis
Iedere zondag worden er in ‘t Lange Land Ziekenhuis oecumenische vieringen gehouden. Een groep vrijwilligers nodigt de patiënten op zaterdag uit en brengt hen op zondag naar de kerkzaal en na afloop van de dienst weer terug naar de afdeling. Ambtsdragers uit onder andere onze wijkgemeente werken bij toerbeurt mee aan de diensten, die wisselend worden geleid door de ziekenhuispastor, ds. Marijn Gilhuis, en de protestantse en rooms-katholieke pastores uit de Zoetermeerse kerken. Aanvang: 10.30.

Info: Piet Ram, 3417070.

Diensten in woon- en revalidatiecentrum Vivaldi
In Vivaldi wordt eenmaal per maand op zondag een kerkdienst gehouden onder verantwoordelijkheid van de PGZ. Tevens vinden daar oecumenische vieringen plaats rond Pasen, Pinksteren en Kerst. Deze vallen onder de verantwoordelijkheid van de geestelijk verzorgers van WelThuis.

Info: Jaap Sneep, 3311116.

Vieringen in Buytenhaghe
Meestal op de tweede dinsdag van de maand is er een protestantse viering in het woon- en zorgcentrum  Buytenhaghe.
Info: ds. Rein Algera, 3426261 en bij Jolanda en Adri Schuurman Hess, 3513488

Diensten in woon- en revalidatiecentrum Magnolia
In Magnolia (Oosterheem) vindt één keer in de maand op vrijdagmiddag een belevingsviering plaats. Voor deze bijeenkomsten zijn de geestelijk verzorgers van WelThuis verantwoordelijk.
Info: Jaap Sneep, 3311116.