Diensten voor Doven

Enkele keren per jaar is er een kerkdienst in samenwerking met de Interkerkelijke commissie voor het Dovenpastoraat in de Ichthuskerk.

Bijna elke zondag zijn er vrijwilligers die een relatie hebben met de dovencultuur die de kerkdiensten vertolken naar de doven die hierdoor aan de kerkdiensten kunnen deelnemen. Ook is het “aanwijzen” van de liederen op de beamerpresentatie hiervoor een belangrijke ondersteuning om de dienst mee te beleven. Indien er geen vrijwilliger beschikbaar is kan een beroep worden gedaan op de officiële tolken gebarentaal. Informatie bij: Aleidus Aalderink, dovenpastoraat -at- aleidus -dot- nl

Diensten voor Doven
Door IC (Interkerkelijk Commissie) een samenwerkingsverband van lokale kerken in Zoetermeer wordt maandelijks (2e zondag van de maand een dienst voor doven gehouden gericht op taalgebruik van doven. Deze diensten vinden plaats in het Perron 61, Heicopstraat 61 in Oosterheem tot september waarna de locatie wordt opgeheven. Let hierna vooral op kerkelijke publicaties waar staat vermeld waar deze diensten plaats vinden. Deze diensten zijn vooral voor doven die moeite hebben met de diensten die in de kerkelijke gemeenten.

Informatie bij: Aleidus Aalderink, dovenpastoraat -at- aleidus -dot- nl