Maaltijd van de Heer

Een aantal keren per jaar vieren we de Maaltijd van de Heer. De wijze van viering is lopend. Dit jaar vieren we de Maaltijd van de Heer op: 27 oktober, 8 december, 19 januari, 1 maart, 9 april (Witte Donderdag), 19 april en 21 juni.

Voor wie niet in de kerkdienst aanwezig kan zijn, bestaat de mogelijkheid om, eventueel aansluitend op een avondmaalsviering in de kerk, de Maaltijd van de Heer thuis te vieren. Een verzoek daartoe kunt u/ kun je richten aan de wijkpredikant.