Avondmaal

Een aantal keren per jaar vieren we de Maaltijd van de Heer. De wijze van viering is lopend. Dit jaar vieren we het avondmaal op: 24 september (in de oecumenische viering) en 19 november 2017 en 21 januari, 18 februari, 29 april (witte donderdag), 8 april en 1 juli 2018.

Voor wie niet in de kerkdienst aanwezig kan zijn, bestaat de mogelijkheid om, eventueel aansluitend op een avondmaalsviering in de kerk, het avondmaal thuis te vieren. Een verzoek daartoe kunt u richten aan de wijkpredikant.