Jeugddiensten

Geregeld wordt er met de jeugd een kerkdienst of Chagallviering voorbereid.

Jaarlijks is er een kerstnacht(t)viering op kerstavond in de Chagallruimte (22.00 uur).

Op 12 mei is er een jeugdviering in de Chagallruimte (12.00 uur) voorbereid door de catechisanten.

Informatie bij Jeanette Vos-Spek, 06-52856417, kerkelijkwerker@pwzn.nl