Jeugddiensten

Geregeld wordt er met de jeugd een kerkdienst of Chagallviering voor bereid.

Jaarlijks is er een kerstcaféviering op kerstavond in de Chagallruimte (22.00 uur).

Op 13 maart is er een jeugdviering in de Chagallruimte (12.00 uur) voorbereid door de catechisanten.

Op 5 juni is er een jeugddienst om 10.00 uur in de kerkzaal.

 

Informatie bij ds. Jaap van den Akker, 3317133, jvandenakker@casema.nl