Catechese voor middelbare scholieren

GK1De catechese gaat allereerst over jouw vragen over bijbel, geloof, kerk, actualiteit etc. In verband met de vacature die in het pastoresteam per juli 2018 is ontstaan zijn op dit moment gegevens over tijdstippen en plaatsen nog onbekend. Zodra hierover meer bekend is publiceren we dit in kerkblad en zondagsbrief.