Halte 2717

Sinds februari 2015 is er in de wijk Buytenwegh van Zoetermeer een uniek initiatief van start gegaan: Halte 2717. Een initiatief voor missionair en diaconaal werk. Het initiatief voor Halte 2717 is genomen door de Protestantse Wijkgemeente Zoetermeer-Noord. In de werkgroep zitten ook leden uit de rooms-katholieke Nicolaasparochie en aan het pastoresspreekuur werkt ook Albert den Dekker mee van Pinkstergemeente de Morgenstond.
Halte 2717 is een van de partners in ‘bus 63’ een buurthuis op de Busken Huethove 63. Veel activiteiten vinden daar plaats en vaak worden ze in samenwerking met de andere partners in het huis georganiseerd: de stichting MOOI en het ID-College. Ook is er samenwerking met RK Basisschool ’t Schrijverke en YMCA-Zoetermeer.

Alle informatie op de website van de Halte en op de Facebookpagina.
Het huis ‘Bus 63’ heeft ook een eigen Facebookpagina.

Het missionaire en diaconale werk heeft sinds 1 mei 2016 ook een gezicht gekregen: Johan Roest is de buurtpastor van Halte 2717 in Buytenwegh: 06-82637362,
buurtpastor -at- halte2717 -dot- nl

Halte 2717 – voor Zorg en Zin
Al jaren is de protestantse kerk in goede samenwerking met de rooms-katholieke kerk actief in Buytenwegh. Tientallen vrijwilligers worden ingezet voor allerlei praktische vragen en problemen van buurtbewoners. Wat te doen als je geen vervoer hebt naar het ziekenhuis, geen noodzakelijke huisraad hebt, elke dag alleen koffie drinkt, je schutting is omgewaaid, of als je hulp nodig hebt bij je schulden en juridische zaken. In goede samenwerking met
gemeentelijke, zorg- en welzijnsorganisaties zijn er zo heel wat mensen geholpen.
Dit diaconale werk, zoals dat in de kerk heet, heeft sinds 20 februari 2015 een naam en een adres: Halte 2717 – voor Zorg en Zin, Busken Huethove 63. Halte 2717 is een van de partners van de Stichting Mooi in het “Lerend en Levend Buurt-centrum Bus 63”.

Wat doet Halte 2717?
Samen met de andere partners in “Bus 63” maakt Halte 2717 het buurthuis tot een ontmoetingsplek waar je een kop koffie kunt krijgen en een praatje kunt maken.
De vrijwilligers kunnen mensen wegwijs maken, of bondgenoot worden van men-sen die vastlopen in de bureaucratie, als het gaat om schuldenproblematiek, zorg-vragen, als intermediair met de gemeente of wijksteunpunt. Maandelijks zijn er maaltijden voor wie niet alleen wil eten.

Eén van de kamers van het buurtcentrum is ingericht als stilteplek. Daar kan je
terecht om even tot jezelf te komen. Om in alle rust een persoonlijk gesprek te
voeren, een kaarsje aan te steken of te bidden. ’s Avonds zullen er inhoudelijke bijeenkomsten worden georganiseerd door Halte 2717 over opvoeding,
interreligieus gesprek of het christelijk geloof.

Coördinator van het werk in de Halte is: Rob van Vliet, 3212231, robvvliet -at- planet -dot- nl
Contactpersoon voor de gastpersonen in de Halte is: Johan Roest 06-82637362, buurtpastor -at- halte2717 -dot- nl