Halte 2717 – Huis van Zorg en Zin

Halte 2717 is een diaconaal/missionair inloopcentrum, een laagdrempelige plek van kerkelijke presentie in de wijk Buytenwegh, een wijk waarin de kerk verder nauwelijks zichtbaar is.

We willen in deze wijk betrokken en ondersteunend aanwezig zijn. Zoals ook Jezus midden tussen de mensen stond, met hen meeleefde en hen praktisch hielp. We maken Gods woord concreet in aandacht en betrokkenheid, zorg en zingeving die mensen verbinden. We bieden steun aan hen die dat nodig hebben. Door met bewoners te praten over wat hen en wat ons inspireert, willen we het gedachtengoed van Halte 2717 delen met mensen die daarvoor open staan. Zo hopen wij dat zij Halte 2717 met ons willen dragen en er een blijvende plek van kerkelijke presentie ontstaat.

Vanuit dit ‘huis voor Zorg en Zin’ willen de kerken activiteiten organiseren die bij- dragen aan de sociale cohesie en gemeenschapsvorming in de wijk en de diaconale betrokkenheid vergroten.

Er is daarbij een voortrekkersrol voor de PWZN in samenwerking met de Heilige Nicolaasparochie Zoetermeer (HNPZ). We zijn gehuisvest in ‘Ons Honk’, ook de thuisbasis van buurtvereniging de Hoveniers, aan de Carry van Bruggenhove 27. Het inloopcentrum is geopend op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 10 en 14 uur.

Vanuit het inloopcentrum worden verschillende activiteiten ondernomen:

  • Algemene activiteiten gericht op het welbevinden van de bewoners, mensen met elkaar verbinden en het verlichten van Denk aan de inloop met een kopje koffie, een soeplunch, het schrijfcafé, buurtmaaltijden of bij- eenkomsten voor 70-plussers.
  • Identiteit gerelateerde activiteiten, zoals het wekelijks pastoraal spreekuur, stilteruimte met meditatiemogelijkheid, interreligieuze gesprekken, gespreks- cyclus omgaan met levensvragen, herdenking van hen die zijn overleden of aandacht voor de
  • Individuele steunverlening aan hulpvragers, hetzij door ze te verwijzen naar instanties die professionele hulp kunnen bieden, hetzij door ze zelf te helpen (pastoraal en/of diaconaal)

Een sleutelrol bij deze activiteiten is weggelegd voor de buurtpastor. Hij geeft Halte 2717 een duidelijk en herkenbaar gezicht.
Daarnaast werken bij de Halte enkele tientallen vrijwilligers. Het overgrote deel daarvan woont in Buytenwegh, circa driekwart van hen heeft een actief kerkelijke achtergrond.

Coördinator van Halte 2717: Rob van Vliet, 3212231, robvvliet@planet.nl
Buurtpastor van Halte 2717: Johan Roest, 06-23504948, buurtpastor@halte2727.nl Voor algemene informatie en ons actuele activiteitenprogramma: informatie@halte2717.nl; www.halte2717.nl ; www.facebook.com/Halte2717.

Pastoresspreekuur

Iedere woensdagmorgen is er een open pastoresspreekuur in ‘Ons Honk’. Pastores van verschillende Zoetermeerse kerken doen hieraan mee.

Informatie: Johan Roest, 06-23504948, buurtpastor@halte2717.nl.