Werkgroep Refect en de meditatieve vieringen

De werkgroep Refect organiseert vanaf zomer 1993 jaar meditatieve vieringen op de zondagavond. De vieringen zijn gebaseerd op de spiritualiteit die we in de geloofsgemeenschap van Taizé in Frankrijk hebben ervaren. Hieronder iets meer over de meditatieve, ook wel contemplatieve, spiritualiteit.

Waarom meditatie?

In deze tijd zijn er veel mensen die mediteren. Ze zoeken ontspanning en rust. Voor Refect is nog iets anders belangrijk. De meditatieve vieringen van Refect sluiten aan bij de traditie van de christelijke meditatie. Deze begint al bij de monniken in Syrië en Egypte in de derde en de vierde eeuw en loopt door tot mystici in deze tijd. Wie mediteert richt zich op het eigen innerlijk. Dat is de plaats waar Gods Geest wil wonen. We stellen ons open, niet op een passieve manier, maar actief, gericht op het leren kennen van God. Meditatie is een andere weg dan de kennis die we met ons verstand opdoen. Zowel in de westerse als de Oosterse kerk vinden we aanwijzingen voor vormen van meditatie.

Aanwezigheid ervaren

Wie mediteert ervaart de Aanwezigheid van God in het hier en nu.  God heeft zich geopenbaard als “Ik ben die er is”. In de stilte tijdens de vieringen richten we onze aandacht op een thema, een tekst of een lied. We horen, zien of proeven deze bewust en kunnen zo ontvankelijk worden voor Gods Aanwezigheid in ons en om ons heen. Je hoeft er geen scherp verstand voor te hebben, of prestaties te leveren. Het is “voor wijzen en verstandige mensen verborgen, en onthuld aan eenvoudigen” (Mat. 11, 25).

Alles begint met verlangen

In onze tijd verlangen veel mensen naar ontspanning en rust. Dat verlangen staat in de vieringen niet centraal. Bij ons gaat het vooral om het verlangen het goddelijke in ons leven ruimte te geven. Dat kan alleen als we bereid zijn om in de stilte ook onszelf te ontmoeten, om steeds weer ons leven onder ogen te zien. Elke zelfontmoeting wordt dan een weg naar Godsontmoeting.

De meditatieve vieringen

De meditatieve vieringen vinden plaats in de stilteruimte van de Ichthuskerk, op zondagavonden om 19.30 uur. Voor meer informatie: Roeland van der Kruk, rvanderkrukztm@ziggo.nl