Ontmoetingsbijeenkomst in de wijk

Deze avonden (en middagen!) voor iedereen vinden dit jaar in het voorjaar plaats. Over de mogelijkheden om u/je hiervoor aan te melden volgt later nadere informatie. Vroeger heetten deze avonden ‘groot huisbezoek’, maar het accent ligt tegenwoordig vooral op ontmoeting rond een bepaald thema. Een mogelijkheid is om als leidraad onderwerpen te kiezen die samenhangen met de veertigdagentijd. Een goede manier om elkaar als gemeente ook in kleiner verband te treffen en te spreken!

Informatie bij: Marja Spaan, 3421252.