Kring “Kijk op geloof”

Een keer in de maand komt er een gevarieerde groep (in leeftijd en betrokkenheid) bij elkaar om over allerlei geloofsthema’s te praten. Meestal doen we dat aan de hand van een actueel thema. Dit seizoen bespreken we het boek “Altijd groter” van Marinus de Jong. De groep bestaat uit zo’n 15 leden, maar er kunnen altijd mensen bij!

Datum:
Dinsdag 15 oktober
Woensdag 27 november
Donderdag 16 januari
Maandag 2 maart
Dinsdag 21 april
Woensdag 24 juni

Plaats: Ichthuskerk
Tijd: 20.15 uur tot 22.00 uur
Info: Liesbeth de Kam, 3420751, liesbethdekam@hotmail.com