Kring “Kijk op geloof”

Een keer in de maand komt er een gevarieerde groep (in leeftijd en betrokkenheid) bij elkaar om over allerlei geloofsthema’s te praten. Meestal doen we dat aan de hand van een actueel thema. Dit seizoen bespreken we het boek “God en ik” van Alain Verheij. De groep bestaat uit zo’n 20 leden, maar er kunnen altijd mensen bij!

Datum: eens in de maand op wisselende avonden.
Plaats: bij de deelnemers thuis
Tijd: 20.15 uur tot 22.00 uur
Info: Marielle Oudejans, 3415740, marielle.oudejans@gmail.com