Vreemdelingen, vreemdelingenhaat en jodenhaat

Op uitnodiging van de werkgroep Kerk&Israël in van de Ichthuskerk, verzorgt emeritus predikant Piet van Midden uit Bergambacht een lezing in de Ichthuskerk. In de Bijbel, met name het Oude Testament is vreemdelingenhaat een veel besproken onderwerp. Maar in het Nieuwe Testament zien we dat er opeens ook negatief over ‘de joden’ wordt gespro-ken. Wat is er aan de hand en hoe belandt zoiets in de kinderbijbels van nu? Wat is er gebeurd in de afgelopen eeuwen en wat kunnen we ermee?
Van Midden is universitair docent aan de Universiteit Tilburg en geeft les in Bijbels Hebreeuws. Hij is voorzitter van het OJEC: het Overlegorgaan tussen Joden en Christenen. Is Israël-kenner en reisleider voor reisgezelschappen die Israël bezoeken.

Datum: 13 november 2017
Plaats: Chagallruimte Ichthuskerk
Tijd: 20.00 tot 22.00 uur
Info: Koos en Kobi Hendriks, kooskobi@ziggo.nl