Orgeljournaal 1

Op zondag 20 mei zullen piano en orgel voor het eerst klinken in onze eredienst. De officiele ingebruikname is op vrijdagavond 1 juni. In het Orgeljournaal onze organisten/pianisten aan het woord.

20 mei: Pinksteren en een rijkdom aan klankkleur
Op zondag 20 mei zullen piano en orgel voor het eerst klinken in onze eredienst.
De pinksterdienst van 20 mei is een ‘muziekzondag’, voorbereid door de
liturgiecommissie. We geven de dienst vorm met vele verschillende
instrumentalisten en een solist, onder leiding van Pieter Schuurman Hess.
Te midden van die veelheid aan klanken komen piano en orgel dan voor het
eerst tot spreken. Woorden over de nieuwe instrumenten houden we in die dienst
kort. De klank staat voorop.

1 juni: Officiële ingebruikneming
Met het nieuwe instrumentarium zijn we voor tientallen jaren weer up-to-date.
Daar hoort ook een feestelijke bijeenkomst bij, met daarin wél toespraak, woorden van
dank en concert. Dat gebeurt allemaal op vrijdagavond 1 juni om 20.00 uur. Een
luisterrijke avond ten bate van de nieuwe piano. Houdt u, houd je de datum al vrij?
We genieten die avond van de instrumenten en we bedanken de mensen die een
rol speelden naar de ingebruikneming toe. Op die avond doen we ook een beroep
op financiële gulheid van velen om de laatste financiële middelen bijeen te brengen.

2 juni: Inloopmiddag
Voor de zaterdag na de ingebruikneming is er programma in voorbereiding
voor een middag voor jong en oud. Thema: Muziek.
In de extra bijlage bij de zondagsbrief van 27 mei volgt een uitgewerkt programma.