Doopfeest 28 januari

Een feestelijke doopdienst in een stampvolle Ichthuskerk op 28 januari.

Twee kinderen werden gedoopt en The Sprinter Singers luisterden het feest op. Op Kerkomroep kunt u de dienst terug zien. De preek kunt u hier nalezen.