Oosterheem

Ouderling: Marja Spaan, 3421252
Predikant: ds. Jaap van den Akker, 3317133
Diaken: Mieke Louwsma
Onder deze sectie vallen ook de buitenwijkse leden die buiten Zoetermeer wonen.