Noordhove

Ouderling: Peter Balk, 3422015
Predikant: ds. Jaap van den Akker, 3317133
Diaken: vacant
Onder deze sectie vallen ook de buitenwijkse leden met postcode 2718 en 2719 (Rokkeveen).