Verbouwing

Bankrekening:
NL31INGB0009431548
Ten name van Wijkkas PWZN, verbouwing

Financiën
Jos Nouwt, 3415658

Inrichting
Wim Pullen, 3424710

Stijl
Joke Brouwer, 3418577

Geldwerving
Henk van Es, 3433444

Publiciteit
Anton van Dijken, 3517924