Open Ichthus

Onder het motto ‘Open Ichthus’ worden er door het jaar heen activiteiten georganiseerd voor en in samenwerking met de buurt rond de Ichthuskerk. ‘Open Ichthus’ wil ons moderne kerkgebouw een ‘open plek van welkom’ laten zijn, waar mensen elkaars gezelschap kunnen vinden en waar ontmoeting plaats vindt. Tegelijkertijd is ons stiltecentrum ‘de Toewending’ open. Open Ichthus wil de drempel van ons kerkgebouw verlagen, samenwerken met maatschappelijke organisaties in de wijk en spelen met nieuwe vormen van spiritualiteit.
Informatie bij de voorzitter van de taakgroep Gemeenteopbouw: Jacqueline Gravesteijn: 3212456, [email hjgravesteijn@telfort.nl]. Internet: www.openichthus.nl; Facebook; Twitter.

Inloop en pastoresspreekuur Ichthuskerk
Iedere woensdagmorgen is er ook in de Ichthuskerk (Parkdreef 258) vanaf 10.00 uur inloopochtend met koffie/thee en eventueel een gesprek. Van 10.00 – 11.00 uur is ook één van de predikanten aanwezig.

Thema-avonden ‘Open Ichthus’
Op elke laatste donderdagavond van de maand organiseert “Open Ichthus” een thema-avond met een maatschappelijk gerelateerd thema. Afgelopen seizoen was dat o.a. rondom seksueel misbruik en Amnesty International. Komend seizoen zullen ook weer nieuwe onderwerpen de revue passeren.

Inloopmiddag
Iedere laatste dinsdag van de maand organiseren we in de PWZN Ichthuskerk een inloopmiddag van 14.00 tot 16.00uur, met iedere keer een andere invulling van de middag: zingen, muziek, gedichten, high tea, natuur, bloemschikken. U hoeft zich niet op te geven, u bent welkom. Een vrijwillige bijdrage is welkom.