Maaltijd vóór de geloofsgesprekken

Voorafgaand aan de thema avonden over Godsbeelden zal er een eenvoudige maaltijd aangeboden worden voor wie dat wil. Samen eten is een Bijbels gebruik en geeft ook een stuk ontmoeting met elkaar. Na deze maaltijd kan men dan aanschuiven bij de thema avonden.

Data: maandagen 2 oktober, 6 november, 5 februari, 5 maart
Plaats: Ichthuskerk
Tijd: 18.00 uur tot 19.30 uur
Info en aanmelden: Aafke Halma, tel: 06-48693054 en Jacqueline Gravesteijn, tel: 06-17076184.