Help een handje

“Help een handje” is de naam voor de hulpdienst van onze kerk. Via deze dienst worden er allerhande klusjes gedaan voor een ander, die daar zelf geen kans toe ziet.
Bijvoorbeeld iemand begeleiden naar specialist, dokter, ziekenhuis, een kamer behangen, een tuintje verzorgen.

Info: Anja Koffijberg, 3424671