Kring “Kijk op geloof”

Een keer in de maand op dinsdag- of woensdagavond komt er een gevarieerde groep (in leeftijd en betrokkenheid) bij elkaar om over allerlei geloofsthema’s te praten. Meestal doen we dat aan de hand van een actueel thema. De groep bestaat uit zo’n 15 leden, maar er kunnen altijd mensen bij!
Datum: eens in de maand: start op 19 september 2017.

Datum: eens in de maand
Plaats: bij de deelnemers thuis
Tijd: 20.15 uur tot 22.00 uur
Info: ds Jaap van den Akker, 3317133, jvandenakker -at- casema -dot- nl